Hét Online Trainingsinstituut

Een online Training ontwikkelen

 

Een online training ontwikkelen, vraagt kennis van verschillende aspecten: weten wie de ideale klant is, met welk probleem worstelt hij/zij en hoe een online training helpt dit op te lossen.

Vervolgens zijn er didactische vaardigheden nodig om de training te ontwerpen. Er moeten leerdoelen geformuleerd worden, een volgorde van de onderwerpen gekozen worden en diverse leermiddelen ontworpen worden. Daarnaast moet de training ook nog didactisch verantwoord zijn – wil een deelnemer echt het resultaat behalen wat wordt beloofd. 

 

In het kort zijn dit de stappen: 

 

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

In Zeven Stappen

een Online Training

Stap 1: Doelgroep

De allereerste stap in het proces naar een Online Training, is het bepalen van de doelgroep. Voor wie wordt de training ontwikkeld en welk probleem wordt er opgelost? Is een training de beste oplossing of heeft de klant een andere optie die beter aansluit bij het probleem? Wat is er eventueel nodig om met de training tot een beter aanbod te komen?

Pas wanneer duidelijk blijkt dat een Online Training het antwoord is, wordt gekeken naar de inhoud. Een goede training houdt niet alleen rekening met het probleem van de klant, maar ook met de taal, het beeld en het gebruiksgemak voor de klant. Hoe beter de trainer bekend is met de doelgroep, hoe beter de training kan aansluiten op diezelfde doelgroep.

leerdoelen formuleren

stap 3: volgorde

Vanuit de leerdoelen worden de hoofd- en subthema’s van de training bepaald.

Idealiter zijn er 5 – 7 hoofdthema’s. Het menselijk brein houdt van het getal 7; dat is het maximaal aantal dat het makkelijk onthoudt. Meer hoofdthema’s maakt snel onoverzichtelijk.

De hoofdthema’s, maar ook op subthema’s in een module, worden in een bepaalde volgorde aangeboden in de training. Er zijn verschillende methoden om de volgorde te bepalen. Door hierin af te wisselen, wordt een training interessanter.

Welk leermiddel is geschikt voor online training

Stap 5: didactisch model

Een goede online training onderscheidt zich gemakkelijk van een middelmatige doordat er nagedacht is over hoe deelnemers leren.

Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met verschillende leerstijlen en dat de leerstijlen allemaal aan bod komen in de training. Door af te wisselen in de opdrachten, wordt een deelnemer uitgedaagd alle leerstijlen te doorlopen.

Zo voelt iedere deelnemer in een training zich ‘gehoord en gezien’ wat het leerplezier direct verhoogt.

een goede lay-out verhoogt het leerrendement

stap 7: evaluatie

Hoewel het geen onderdeel van het ontwikkelen van een training zelf is, is deze stap onontbeerlijk voor het succes van de online training.

Alleen wanneer de ervaring van deelnemers wordt gemeten, kan een training optimaal resultaat behalen. Immers: de deelnemers en het succes dat zij behalen met de training, bepaalt hoe goed de training is!

Doelgroep bepalen

Stap 2: leerdoelen

De grootste valkuil bij het opzetten van een training, is direct al willen beginnen met het bedenken van wat er allemaal in de training opgenomen kan worden en dit uit te gaan werken. De valkuil is dat de module veel te uitgebreid wordt.

Door vooraf te bepalen wat een deelnemer moet kennen en kunnen en dit om te zetten naar concrete leerdoelen, wordt deze valkuil vermeden. Alleen de onderwerpen die bijdragen aan het behalen van de leerdoelen, worden opgenomen. 

Volgorde van je modules

stap 4: leermiddel

Het leermiddel is de manier waarop de inhoud van de Online Training wordt aangeboden. Bijvoorbeeld een video, een werkboek, een opdracht, etc.

Het leermiddel wordt bepaald door de methode die wordt ingezet. En die is weer afhankelijk van het leerdoel. Daarom is het belangrijk te weten wat een deelnemer moet kennen en kunnen en welke stappen er gezet moeten worden.

Het eigenlijke ontwerp van de (online) training is het bedenken van passende leermiddelen zodat de stappen ook daadwerkelijk gezet worden.

Een didactisch model voor een online training

stap 6: lay-out

De laatste stap in het ontwerpproces, is de lay-out. Natuurlijk wordt hier tijdens het ontwerpen ook al over nagedacht. 

Een en ander is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van het platform waarop de training wordt aangeboden.

De lay-out verhoogt de toegankelijkheid en daarmee het plezier in het volgen van de training. 

Denk hierbij aan leesbare teksten, aantrekkelijke presentaties en illustraties, afwisseling in visuele en tekstuele middelen.

evaluatie van een online training

Neem contact op

Hét Online Trainingsinstituut
+31 6 29 56 3450
info@onlinetrainingsinstituut.nl