Hét Online Trainingsinstituut

Een online Training ontwikkelen

Een online training ontwikkelen, vraagt kennis van verschillende aspecten: weten wie de ideale klant is, met welk probleem worstelt hij/zij en hoe een online training helpt dit op te lossen. Vervolgens zijn er didactische vaardigheden nodig om de training te ontwerpen. Er moeten leerdoelen geformuleerd worden, een volgorde van de onderwerpen gekozen worden en diverse leermiddelen ontworpen worden. Daarnaast moet de training ook nog didactisch verantwoord zijn – wil een deelnemer echt het resultaat behalen wat wordt beloofd. 

Hét Online Trainingsinstituut

In Zeven Stappen

een Online Training

Doelgroep bepalen

Hét Online Trainingsinstituut

Stap 1: Doelgroep

De allereerste stap in het proces naar een Online Training, is het bepalen van de doelgroep. Voor wie wordt de training ontwikkeld en welk probleem lost de training op? Is een training de beste oplossing of heeft de klant een andere oplossing die beter aansluit bij het probleem? Pas wanneer duidelijk is dat een Online Training hét antwoord is, kijk je naar de inhoud. Een goede training houdt niet alleen rekening met het probleem van de klant, maar ook met de taal, het beeld en het gebruiksgemak voor de klant. Hoe beter de trainer zijn doelgroep kent, hoe beter de training aansluit op die doelgroep.

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Stap 2: Leerdoelen

De grootste verleiding bij het opzetten van een Online Training, is direct al beginnen met het bedenken van wat er allemaal in de training opgenomen kan worden en dit uit te werken. De valkuil is dat de module dan veel te uitgebreid wordt.

Door vooraf te bepalen wat een deelnemer moet kennen en kunnen en daar concrete leerdoelen van te maken, voorkom je dat er teveel onderwerpen worden toegevoegd. Alleen de onderwerpen die bijdragen aan het behalen van de leerdoelen, komen in de training.

Volgorde van je modules
leerdoelen formuleren

Hét Online Trainingsinstituut

Stap 3: Volgorde

De leerdoelen bepalen de hoofd- en subthema’s van de training.

Het liefst zijn er 5 – 7 hoofdthema’s. Het menselijk brein houdt van het getal 5; dat aantal kan het makkelijk onthouden en verwerken. Meer hoofdthema’s maakt snel onoverzichtelijk.

Vaak staat de volgorde van de hoofdonderwerpen vast, omdat bijvoorbeeld de training een bepaalde structuur volgt. Probeer dan binnen een module een afwijkende volgorde te vinden. Door af te wisselen, wordt een training interessanter.

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Stap 4: Leermiddelen

Het leermiddel is de manier waarop de inhoud van de Online Training wordt aangeboden. Bijvoorbeeld een video, een werkboek, een opdracht, etc.

Het leermiddel wordt bepaald door de methode die wordt ingezet. En die is weer afhankelijk van het leerdoel. Daarom is het belangrijk te weten wat een deelnemer moet kennen en kunnen en welke stappen er gezet moeten worden.

Het eigenlijke ontwerp van de (online) training is het bedenken van passende leermiddelen zodat de stappen ook daadwerkelijk gezet worden.

Welk leermiddel is geschikt voor online training

 

 

Een didactisch model voor een online training

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Stap 5: Didactisch model

Een goede online training onderscheidt zich gemakkelijk van een middelmatige doordat er nagedacht is over hoe deelnemers leren.

Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met verschillende leerstijlen en dat de leerstijlen allemaal aan bod komen in de training. Door af te wisselen in de opdrachten, wordt een deelnemer uitgedaagd alle leerstijlen te doorlopen.

Zo voelt iedere deelnemer in een training zich ‘gehoord en gezien’ wat het leerplezier direct verhoogt.

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Stap 6: Lay-out

De laatste stap in het ontwerpproces, is de lay-out. Natuurlijk wordt hier tijdens het ontwerpen ook al over nagedacht. Een en ander is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van het platform waarop de training wordt aangeboden.

De lay-out verhoogt de toegankelijkheid en daarmee het plezier in het volgen van de training. Denk hierbij aan leesbare teksten, aantrekkelijke presentaties en illustraties, afwisseling in visuele en tekstuele middelen.

een goede lay-out verhoogt het leerrendement

 

 

evaluatie van een online training

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Stap 7: Evaluatie

Hoewel het geen onderdeel van het ontwikkelen van een training zelf is, is deze stap onontbeerlijk voor het succes van de online training.

Alleen wanneer de ervaring van deelnemers wordt gemeten, kan een training optimaal resultaat behalen. Immers: de deelnemers en het succes dat zij behalen met de training, bepaalt hoe goed de training is!

Het Online Trainingsinstituut

Alles voor een professionele Online Training 

Marketing Strategie

Marktonderzoek

Keyword Onderzoek

Structuur bepalen

Leerstijlen uitwerken

Online Leeromgeving opzetten

Integratie met website en webshop

Community opzetten

Online Marketing van A tot Z

Hét Online Trainingsinstituut

Omdat je samen meer bereikt

Er komt veel kijken bij het opzetten van een Online Training. Zeker wanneer je als bedrijf of organisatie nog weinig ervaring hiermee hebt. Het vraagt vaak tijdelijk om een hoge inspanning terwijl het een langdurig resultaat geeft. Het Online Trainingsinstituut adviseert, ondersteunt en neemt een hoop praktische zaken uit handen

De leeromgeving

Een betrouwbare techniek achter een Online Training is het halve werk.

Didactisch sterk

Didactische vaardigheden maken dat je de aandacht vast houdt.

Trainingsplatform

Een trainingsplatform ontwikkelen voor meerdere trainingen

Community

Samen kom je verder door te leren van elkaar in de community.

Hét Online Trainingsinstituut

Mis die boot niet

Dat de gedachte aan het opzetten van een Online Training een hoop vragen oproept is logisch. Het is een relatief nieuwe ontwikkeling die plotseling heel hard gaat. De tijd van dat de early adopters erin sprongen is wel voorbij. Online Trainingen zijn er in alle soorten en maten. Voor particulieren en bedrijven. De vraag is groot en het aanbod snel stijgend. Dit is hét moment om mee te profiteren van de vele kansen die een Online Training biedt.

Neem contact op

Online Trainingsinstituut

Bel +31 629563450