10 redenen om online te gaan met je aanbod

“Heeft het nog wel zin om nu een Online Training te maken, nu we langzaam weer minder vaak thuiswerken en het gewone leven langzaam op gang komt?”

Deze vraag krijg ik regelmatig van ondernemers die het gevoel hebben dat ze te laat zijn met hun online aanbod. Ze vermoedden dat de hausse voorbij is en dat met het ‘normale’ leven, ook de standaard fysieke trainingen weer terug zullen komen. Niets is minder waar. Als zowel trainer, ondernemer als deelnemer iets heeft ontdekt, dan is het wel het voordeel van online trainen. Denk alleen maar aan de tijdswinst: nooit meer in de file voor een training ergens in het midden van het land, terwijl jij en/of je deelnemers uit het diepe Zuiden of hoge Noorden komt!

Natuurlijk betekent dit niet dat ALLE trainingen en opleidingen online gegeven kunnen worden. Voor sommige trainingen is dat helemaal niet handig of wenselijk. Denk maar aan een chirug die moet leren snijden en hechten. Of een leerling van een autorijschool. Je zou toch nooit instappen bij iemand die heeft leren rijden via een simulator? Maar daarmee zien we ook dat lang niet alles offline hoeft. Want de simulator kan zelfstandig een aantal vaardigheden aanleren die vervolgens in de praktijk worden aangescherpt. Dat bespaart  de trainer veel tijd. Reden genoeg dus om alsnog online te gaan.

1 Plaatsonafhankelijk

Een onderneming heeft klanten, leveranciers of afnemers door het hele land. Dat betekent dat een training over een bepaalde dienst of product ook door het hele land gegeven wordt of dat alle deelnemers centraal in Utrecht bij elkaar komt voor een dag training. Vaak wordt gekozen voor een middenweg die niet voor iedereen altijd goed uitpakt. Want juist de route naar Utrecht wordt vaak door lange files geblokkeerd. Deelnemers (of de trainer zelf) komen daardoor te laat wat storend kan zijn voor een training.

Online trainen, betekent werken vanuit eigen huis of kantoor, zonder reistijd en file. Een deelnemer kan inloggen vanaf iedere gewenste plek en deelnemen aan een training, of deze nou live wordt gegeven of geheel online wordt gevolgd. De training wordt toegankelijk voor een groot publiek. Want waar voorheen de afstand een belemmering was en een klant koos voor een locale onderneming, valt dit nadeel nu weg. En uw onderneming zet niet alleen de locale concurrent buiten spel, u bereikt nu ook een publiek dat zich ver buiten de Nederlandse grenzen bevindt. De mogelijkheden zijn Grenzeloos.

En als de grens dan toch wordt overgestoken, waarom niet de training (laten) vertalen in de taal van het land? Daarmee kan de Online Training een nog veel grotere groep klanten bereiken. De opzet van de training is het meeste werk en als deze eenmaal staat, is het vrij eenvoudig om het materiaal te vertalen. De techniek is beschikbaar, de vraag is of het bedrijf er klaar voor is om zo groot te kunnen denken. Wellicht vraagt dit om een geheel nieuwe strategie van de onderneming. Het Online Trainingsinstituut denkt, adviseert en bouwt graag met u mee om uw nieuwe doelen te realiseren.

2 Tijdonfhankelijk

De meest populaire dagen voor ondernemers om trainingen te geven of werknemers om trainingen te volgen, zijn dinsdag en donderdag, van 9:00u tot 17:00u. Precies op het moment dat heel werkend Nederland op pad gaat naar werk, vergadering, klant, etc.. Met als gevolg dat alle (snel)wegen vooral op die dagen compleet vastlopen. Het zit op een of andere manier in ons systeem om op die dagen aan het werk te zijn. Ook deelnemers hebben vaak een voorkeur voor deze dagen.

Een andere populaire dag voor trainingen zijn de vrijdagen. Vaak is het dan rustiger op de weg en op kantoor, waardoor het minder kostbaar is vanuit een werkgever om mensen naar een training te laten gaan. Deelnemers hebben echter vaak een hekel aan deze bijna-weekend-vrijdag. Het betekent heel veel gevallen dat ze ergens naar een locatie in het land moeten met het risico dat ze op de vrijdagmiddag in een nog langere file terechtkomen dan op dinsdag of donderdag. Met als gevolg vaak mopperende deelnemers vanaf 15:00u: “Kunnen we eerder stoppen?” is een veelgehoorde vraag op vrijdagen.

Met een online training bepaalt de deelnemer zelf wat het meest gunstige tijdstip is om een training te volgen. Dat kan op een stille maandagochtend zijn, de vrije woensdagmiddag of de inderdaad wat rustige vrijdag. En zelfs midden in de nacht, Zonder reistijd, file of ander ongemak. Een slim opgebouwde training kan bovendien in ‘stukjes’ gehakt worden, zodat een deelnemer niet een hele dag, maar slechts een gedeelte van de dag met de training bezig is. Zo wordt de belasting op kantoor tot een minimum worden beperkt, zonder dat dit de ontwikkeling van de medewerker in de weg zit.

3 Lage kosten

Een fysieke training is een kostbare aangelegenheid. Ten eerste zijn er forse uitgaven voor de instelling die de training aanbiedt. Er worden kosten gemaakt voor de locatie en (vaak verplichte) verzorging. Er moet een trainer worden ingehuurd of worden vrijgemaakt van zijn of haar eigen werkzaamheden – wanneer dit niet tot de standaard taak behoort. En wanneer dezelfde training aan meerdere groepen gegeven moeten worden, zijn dit steeds terugkerende kosten die een investering flink doen oplopen. Met een Online Training heeft u deze kosten niet.

Ten tweede zijn er kosten voor de werkgever van een deelnemer die een hele dag vrij moet gepland worden van werk. De investering wordt als het goed is wel terugverdiend, maar vaak vinden trainngen plaats op een dag waarop de deelnemer juist het meest productief zou kunnen zijn. De vaak hoge kosten voor een training komen nog bovenop de kosten voor vervanging of vertraging die afwezigheid veroorzaakt. Niet iedere organisatie kan of wil deze kosten opbrengen. Met een Online Training kan de deelnemer op een gunstiger moment de training volgen.

Natuurlijk is de investering in het opzetten van een online training niet gering. Het ontwerpen en maken van het materiaal, het opnemen van video’s, het bouwen in een leeromgeving, testen etc. kost al snel 75 uur per module. Daar staat tegenover dat als de training eenmaal opgebouwd is, deze eindeloos kan worden herhaald zonder dat hier extra kosten mee gemoeid zijn. De investering kan over een grote groep deelnemers uitgesmeerd worden en is daardoor per deelnemer veel lager dan wanneer dezelfde training steeds fysiek zou worden herhaald.

4 Differentiëren

Veel trainigen hebben als doel dat de deelnemers even vaardig zijn aan het einde van de training. Daarvoor bieden ze hetzelfde programma aan alle deelnemers. Een van de klachten is dan ook vaak dat het eenheidsworsten zijn. Waar men geen rekening mee houdt, is dat deelnemers enorm verschillen onderling. Zelfs als je mensen met dezelfde achtergrond als opleiding en ervaring bij elkaar zou zetten – wat zelden het geval is – dan nog zullen de resultaten per deelnemer anders zijn.

Deelnemers hebben nou eenmaal verschillende interesses, verschillende leerstijlen, verschillend tempo en een verschillend belang bij het volgen van de training. Die verschillen kunnen een fysieke training deels weghalen door in te spelen op individuele behoeften. Maar het is niet altijd haalbaar. De tijd is een factor, het aantal onderwerpen dat op een dag behandeld moet worden (voor bijvoorbeeld een certificering) en de kwaliteit van de trainer zelf bepalen mede in hoeverre er maatwerk geleverd kan worden.

Een Online Training kan veel van deze belemmeringen wegnemen. Voor de verschillende niveaus in een training, kan er gekozen worden om extra informatie toe te voegen voor degene die hier behoefte aan hebben. Ook kunnen er extra oefeningen worden geboden. De andere deelnemers slaan deze over zodat zij niet onnodig vertraging oplope of kiezen voor een veel korter en sneller traject. De deelnemer kiest op basis van eigen inschatting of een test, wat de beste leerweg voor hem of haar is. Differentieren vergroot daarmee de kans op  een gelijkwaardig resultaat.

5 Eenmalig optreden

Een van de nadelen van het trainersvak, is dat je soms wel 5x in een week hetzelfde verhaal vertelt. Iedere keer voor een andere groep, maar de inhoud blijft hetzelfde. Natuurlijk is geen training exact hetzelfde, elke groep brengt eigen dynamiek mee. Maar een trainer hoort zichzelf regelmatig herhalen. Helaas heb je niet altijd je dag. Soms ben je super inspirerend bezig, hangen de deelnemers aan je lippen en lijkt ieder woord, elke zin exact de juist lading te krijgen zoals je het had bedacht toen de training tot stand kwam.

Op een andere dag heeft de trainer slecht geslapen, voelt hij of zij een verkoudheid of griepje opkomen – het is ook maar een mens tenslotte – of zit de groep in de weerstand. Er lijkt op zo’n dag niets goed te gaan  terwijl dezelfde training de vorige keer zo soepel verliep. En het wordt alleen maar erger naarmate de dag vordert. Op die dagen worstelt de trainer zich door de stof heen naar het einde van de dag. En dat merkt ook de deelnemer.

Met een Online Training wordt het verhaal één keer opgenomen – op een dag dat de trainer een topdag heeft – en vervolgens kan dit 10, 20, 10.000 x herhaald worden. Vooraf wordt nagedacht over de beste setting om te presenteren zodat het verhaal keer op keer overkomt zoals bedoeld. De trainer van een Online Training vertelt zijn of haar verhaal maar een keer en heeft vervolgens altijd een ’topdag’. Hoe vaak hij of zij het verhaal opnieuw moet vertellen, het lukt iedere keer weer dat met dezelfde energie en enthousiasme te doen. Deelnemers haken aan op dat enthousiasme. Of niet. Dan spoelen ze gewoon door.

6 Tempo

In iedere groep zit er wel iemand: “Ik begrijp het niet, kan je het nog een keer uitleggen?” Met engelengeduld voldoet de trainer uiteraard aan dat verzoek. Maar: het tempo wordt hierdoor flink vertraagd, andere deelnemers vervelen zich en de trainer dreigt de eindtijd niet te halen, tenzij er onderdelen geschrapt worden. Hoe gaat de trainer hier mee om? De kwaliteit van de training hoog houden en alle onderdelen met de diepgang behandelen die ervoor nodig is of tegemoet komen aan de wens van deelnemers voor de file te vertrekken… Want een training langer laten duren dan oorspronkelijk is afgesproken is vaak niet de bedoeling. Een dilemma voor de trainer.

Waar er bij de trainer ongemak ontstaat bij een ’trage’ deelnemer omdat deze het programma in de war gooit, ontstaat er bij de deelnemer vaak schuldgevoel. Hij of zij vindt het helemaal niet prettig dat ze de aandacht naar zich toe trekken omdat ze het niet direct de essentie begrijpen. Deelnemers verschillen van elkaar en sommigen zijn nou eenmaal iets trager dan anderen. Geen vragen stellen betekent echter dat ze niet uit de training halen wat erin zit. Wel vragen stellen betekent wellicht gemopper van de groep omdat ze door willen… Een dilemma voor de deelnemer.

Een Online Training volgt een deelnemer helemaal zelfstandig in zijn of haar eigen tempo. Indien nodig, kan een deelnemer alle onderdelen eindeloos herhalen net zolang tot het wel duidelijk is. Dat betekent dat in de training extra naslagwerk wordt opgenomen, diverse manieren om de stof uit te leggen wordt aangeboden en een simpele ‘repeat’ knop wordt toegevoegd. Niemand die daar last van heeft, niemand die zich schuldig voelt. Daarmee zijn Online Trainingen ook veilige omgevingen voor deelnemers die trager werken dan gemiddeld.

passief inkomen

7 Passief Inkomen

Een Online Training is het perfecte middel om passief inkomen te genereren. Wanneer een training eenmaal is gelanceerd op een platform, kan deze oneindig keer verkocht en gevolgd worden, zonder dat dit noemenswaardige extra kosten met zich meebrengt. Er is immers geen ruimte of trainer nodig om de training te volgen; deelnemers melden zichzelf aan en volgen de training in eigen tijd vanaf een eigen gekozen (werk)plek. 

Dat betekent dat er goed vooraf nagedacht moet worden over de strategie van het bedrijf en hoe de Online Training een bijdrage kan leveren. Alleen dan kan er een effectief marketingplan worden opgesteld zodat de Training ook daadwerkelijk in grote getale wordt afgenomen. De afstemming op de doelgroep is heel belangrijk omdat daarmee ook bepaald kan worden hoe die doelgroep het beste benaderd kan worden.

Het Online Trainingsinstituut begeleidt de organisatie juist in die stappen, omdat het weet hoe belangrijk is het om een Online Training te maken dat aantrekkelijk is voor de gekozen markt en gedurende lange periode aantrekkelijk blijft. Wij verzorgen daarom de ideale afstemming tussen doelgroep, inhoudelijke training, platform en marketing. Een eenmalige investering die zich daarna keer op keer zal uitbetalen.

8 Klantenbinding

Voor half maart 2020, waren we gewend om vooral persoonlijk contact te onderhouden met onze klanten. Van de een op de andere dag was dat niet meer mogelijk en werden we afhankelijk van digitale middelen. Wat een zegen dat deze middelen er zijn! Waar banken voorheen moeite hadden om hun klanten aan het ‘beeldbankieren’ te krijgen, werd dat nu ineens de gewoonste zaak van de wereld.

En ook trainers die zworen bij fysiek live trainen, begonnen schoorvoetend de digitale leeromgeving te ontdekken.

online training volgen

En wat bleek: deelnemers en trainers ondervonden veel minder hinder van het beeldscherm als van tevoren was gedacht. Eenmaal over de drempel, raakten ze gewend aan deze manier van werken en werd het steeds ‘normaler’. Online Trainen bleek ook voordelen te hebben: afstand was geen issue meer, de kosten werden  lager en Online Trainen bleek veel flexibeler. Er kon op andere tijdstippen worden getraind, in kleine en grote groepen afwisselend en vooral meer naar behoefte. Daarnaast konden nu klanten bereikt worden die normaal niet gekozen hadden voor deze training. en juist dat laatste blijkt een doorslaggevend succes te zijn.

Bedrijven willen graag een zo groot mogelijke klantenkring bereiken en nu deze klanten minder angstig zijn voor het digitale, wordt deze kring voor een bedrijf veel groter. Een Online Training sluit naadloos aan bij deze ontwikkelingen. Klanten volgen de Training vanaf een zelfgekozen locatie op een tijd dat hen het beste uitkomt. Het contact tussen klant en bedrijf kan digitaal waarmee tijd en afstand minder belangrijk zijn. Ook de bestaande klaten profiteren van die uitbreiding in het aanbod. De afhankelijkheid van digitale middelen werd vooral een vrijheid van keuze van en voor klanten.

9 Introverte Deelnemer

Iedere verplichte fysieke training kent een verliezer: de introverte deelnemer. Voor hen is een training op locatie vaak een opgave. Ze voelen zich niet prettig in een grote groep waarbij ook nog een actieve deelname verwacht wordt, zoals bij gezamenlijke opdrachten. Presentaties, rollenspelen en voordrachten zijn juist het type opdrachten die niet gewaardeerd worden. Dat is geen onwil. Deze deelnemers zijn gebaat bij leren op afstand, geheel zelfstandig met bij voorkeur individuele opdrachten of in kleine groepjes. Precies wat een Online Training biedt.

Het tegenover gestelde geldt voor extraverte deelnemers. Zij gedijen juist het beste in veel onderling contact, bij voorkeur fysiek. Extraverte mensen geven de voorkeur aan opdrachten waarbij men vooral mag uitproberen, doen. Wordt er met deze deelnemers toch online gewerkt, dan is het belangrijk om veel ruimte te bieden voor gezamelijke opdrachten en uitwisseling van ervaringen. Dat kan in een community, in een live bijeenkomst via Zoom, Hangout of Teams (of ander programma) of, wanneer weer mogelijk, fysiek in een ruimte.

Een Online Training heeft als voordeel dat deze vrij eenvoudig op maat gemaakt kan worden voor een doelgroep. Wanneer een groep voornamelijk introverte deelnemers bevat, worden de opdrachten vooral individueel gemaakt of in kleine groepen. Bevat een groep meer extraverte deelnemers, dan is er juist ruimte voor gezamelijke opdrachten. De inhoud van beide trainingen blijft hetzelfde en ook het programma in totaal zal niet veel afwijken. het verschil zit in de details waardoor er toch maatwerk wordt ervaren. 

online workshop

10 Combineren

Sommige onderwerpen lenen zich niet voor een online variant. Denk bijvoorbeeld aan autorijlessen. Of zwemmen. Een EHBO cursus. En aan situaties waarin een deelnemer directe feedback nodig heeft. Voor deze trainingen genieten – gedeeltelijke – fysieke bijeenkomsten de voorkeur. Gedeeltelijk, want een combinatie van on- en offline is ook mogelijk. We noemen dat Blended Learning.

Met Blended Learning wordt de ideale mix gemaakt. Daar waar mogelijk wordt de stof online aangeboden. Deelnemers volgen het online gedeelte onafhankelijk van elkaar met alle voordelen die online trainen biedt (eigen tempo, tijd- en plaats onafhankelijk, herhalen van uitleg, etc). Vervolgens worden er een of meer live bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers om de praktijk te oefenen of om dieper en persoonlijker op de stof in te kunnen gaan. De theorie is dan al bekend en ook een deel van het inzicht krijgen kan via het online gedeelte.

Deze live bijeenkomsten kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden. Dit hangt vooral af van de noodzaak om een deelnemer op fysiek, mentaal en emotioneel niveau te begeleiden of dat er groepsopdrachten zijn met fysiek materiaal. Met de juiste mix, worden er kosten bespaard en hoeft een trainer slechts eenmaal zijn of haar verhaal te doen. Voor de deelnemer is het prettig dat hij of zij de voorbereiding geheel in eigen tijd kan doen, wetend dat er nog een live bijeenkomst is voor persoonlijke vragen. Blended Learning combineert het beste uit beide werelden.