Hét Online Trainingsinstituut

Leermethodes
Meer hieroverStart hier

Zet vandaag nog de eerste stap!

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan

begeleiden Online Training maken

Hét Online Trainingsinstituut

Blended Learning

“Blended Learning” houdt in dat er verschillende typen trainingen worden gecombineerd. Deze vorm van trainen is ideaal voor trainingen waarbij live en online allebei een rol spelen. Ze vullen elkaar aan. Voor elke training kan de perfecte balans gevonden worden. Een deelnemer volgt bijvoorbeeld de kennis- en inzichttraining individueel en volgt vervolgens een live dag. Vaak gaat het dan om het oefenen van vaardigheden die complexer zijn of bij voorkeur in groepsverband worden aangeboden.

 

Hét Online Trainingsinstituut bekijkt samen met de trainer wat de beste balans voor de training is. 

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Social Learning

Leren doen we niet alleen vanuit boeken of een presentatie. Veel van wat we hebben geleerd, doen we onbewust te kijken naar collega’s, naar films en door interactie met derden. Ook in Online Trainingen kan social learning worden bevorderd, in de vorm van een community met gelijkgestemden. Hierin delen deelnemers met elkaar wat ervaringen zijn met het onderwerp. Ook kunnen individuele vragen van deelnemers  in een community worden beantwoord waardoor iedereen kan leren.

vaardigheden leren

Hét Online Trainingsinstituut

E-Learning

Onder E-learning verstaan we vooral het overbrengen van kennis. De stof en opdrachten zijn er op gericht om de inhoud te begrijpen en te kunnen toepassen. Een E-Learning bevat vaak video’s waarin een onderwerp wordt uitgelegd, maar het kan ook gaan om teksten, een E-book of E-magazine. Vaak is een E-Learning minder geschikt om vaardigheden te trainen. Om de vaardigheden aan te leren of te verbeteren moet je oefenen, dus trainen. E-Learnings missen het live contact dat meestal nodig is om feedback te kunnen geven. Blended Learning lost dat probleem op. 

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Online Leren

Onder Online Leren worden alle vormen van leren verstaan die via een online methode worden aangeboden. Dat kan via een specifiek platform waarop een Online Training wordt aangeboden, maar ook via online communicatieprogramma’s als Zoom, Hangout of Teams. Ook communities op Facebook vallen onder Online Leren, wanneer deze groep is opgestart met als doel deelnemers onderling te laten leren van elkaar.

Het Online Trainingsinstituut ondersteunt ondernemers bij het ontwikkelen van alle vormen van Online Leren.

Een tros druiven als Micro Learning

Hét Online Trainingsinstituut

Micro Learning

Wanneer een onderwerp heel groot, complex of lastig is om te verwerken, helpt het vaak om het onderwerp op te delen in hele kleine – micro – leereenheden die makkelijk behapbaar zijn. Vergelijk het maar met een tros druiven: iedere druif stelt een leereenheid voor, tezamen vormen ze één onderwerp (de tros).

Een ‘leereenheid’ duurt tussen de drie en vijf minuten. Door elke dag of een aantal keer per week een leereenheid aan te bieden, blijft het onderwerp veel beter beklijven en leert een deelnemer iedere keer iets bij. Micro Learning kan een quote bevatten, een vraag, een kort filmpje, een uitleg, etc.

 

 

Hét Online Trainingsinstituut

Mobile Learning

Binnen het Online Trainen, speelt de Smart Phone een steeds grotere rol. Deelnemers raken gewend aan het altijd en overal en verwachten dat ook van de online training die ze op dat moment volgen. Dat kan via speciale apps waarop de training te volgen is, ervoor zorgen dat het leerplatform mobile vriendelijk is, maar ook door de telefoon nadrukkelijk in zetten als onderdeel van het gehele leerproces. Denk bijvoorbeeld aan een toepassing voor Micro Learning of Gamification.

Het Online Trainingsinstituut adviseert over het slim inzetten van de Smart Phone bij Online Trainingen. Dit kan bijvoorbeeld een strategische keuze zijn op basis van de doelgroep.

Andrea traint via Mobile learning
adaptive learning

Hét Online Trainingsinstituut

Adaptive Learning

Met Adaptive Learning bepaalt de leeromgeving aan de hand van een algoritme wat een deelnemer nodig heeft om zich te ontwikkelen. De Online Training wordt op deze manier op maat gemaakt. Na een test bijvoorbeeld, kiest het algoritme de modules die de deelnemer nog onvoldoende beheerst, De deelnemer kan er zelf voor kiezen om het hele programma te volgen, of alleen de onderdelen die worden geselecteerd.

Het LMS houdt de vorderingen bij om te kunnen voorspellen welke volgende training past bij de ontwikkeling van de deelnemer.

Hét Online Trainingsinstituut

Wat past bij ons?

De keuze voor een leermethode, is sterk afhankelijk van het doel, de doelgroep en de inhoud van de training. Deze zijn altijd leidend, nooit de vorm zelf. Hoe leuk een methode ook mag klinken, als het niet passend is, zal het zijn doel voorbijschieten. En daarmee de impact die beoogd werd.

Het Online Trainingsinstituut adviseert het bedrijf over welke leermethode – of combinatie van methoden – op welk moment het beste passen en hoe daar invulling aan tegeven in de online training.

Nieuwsgierig naar wat dit voor jouw online training kan betekenen? Neem dan contact met ons om een afspraak in te plannen: Contact

  • Didactisch verantwoord
  • Afgestemd op het doel
  • De deelnemer centraal
online cursus

Het Online Trainingsinstituut

Alles voor een professionele Online Training 

Marketing Strategie

Marktonderzoek

Keyword Onderzoek

Structuur bepalen

Leerstijlen uitwerken

Online Leeromgeving opzetten

Integratie met website en webshop

Community opzetten

Online Marketing van A tot Z

Hét Online Trainingsinstituut

Waar wij je mee kunnen helpen

Door onze ruime ervaring op het gebied van strategie, marketing en online opleiden, weten wij als geen andere organisatie wat er nodig is om een succesvolle Online Training op te zetten voor een bedrijf.

De unieke combinatie van deze disciplines in één bedrijf, maakt het Onine Trainingsinstituut tot dé partner voor aanbieders van Online Trainingen die het beste uit hun deelnemers willen halen.

De leeromgeving

Een betrouwbare techniek achter een Online Training is het halve werk.

Didactisch sterk

Didactische vaardigheden maken dat je de aandacht vast houdt.

Trainingsplatform

Een trainingsplatform ontwikkelen voor meerdere trainingen. 

Community

Samen kom je verder door te leren van elkaar in de community.

Hét Online Trainingsinstituut

Een Online Training

Een valkuil van veel bedrijven is dat ze te snel willen ontwikkelen, maken, creëren. Daardoor wordt er onvoldoende tijd aan de analyse besteed. De analyse is nodig om de juiste doelen te stellen en daarmee de uiteindelijke inhoud van de training. Maar ook de vorm, de methoden en het platform.

Vanuit mijn ervaring met didactiek kijk ik altijd samen met de trainer(s) waarom de training nodig is, wat er in de training moet worden opgenomen en tot slot hoe die inhoud wordt aangeboden.

Dit is een onderdeel van de strategie.

Meer weten?

Neem contact op

Online Trainingsinstituut

Bel +31 629563450